Saturday, February 5, 2011

Kalayaan Sa Pagpapahayag Ang Karapatan At Ang Responsibilidad

     
  Diyaryo.Telebisyon.Radyo.
         
Maraming paraan upang maipahayag ang sarili. Isang halimbawa ay ang pagsulat ng sanaysay na ito. Ito ay karapatang kailangan gamitin ngunit hindi dapat abusuhin. Sa likod ng bawat pahayag ay isang mabigat na responsibilidad at paninindigan.

Bilang isang mamamahayag, tungkulin natin ang maghatid ng katotohanan sa publiko. Sabi pa ni Ginoong Mike Enriquez “Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang.”

Bilang isang demokratikong bansa, marami ang ipinaglalaban ang kanilang karapatang magpahayag ng kanilang sarili. Ayon sa ikatatlong artikulo ng 1987 na Konstitusyon ng ating bansa Pilipinas seksyon apat “Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayabang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan.”  Ang karapatang magpahayag ay isang karapatang tao na kahit kailan man ay hindi pwedeng mabawi sa atin.

  Minsan ang mga bagay na nakasanayan na ay inaabuso at minamanipula. Ang ating karapatang ihayag ang sarili ay ginagamit ng ilan para sa kanilang pansariling kapakanan kaya nadudungisa ang kredibilidad ng pagpapahayag. Ang ilan sa mga ito ay nakakasira ng pagkatao, nakakasakit ng damdamin at minsan ay humahantong sa pisikal na sakitan.  

Sa paglipas ng panahon, patuloy pa ring naghahayag ng sarili ang mga tao ngunit madalas na nakaliligtaan ng mga tao ay ang responsibilidad na nakakabit dito. Ang pagtangap ng responsibilidad ay ang pagtanggap sa kung ano man ang pwedeng kahantungan ng iyong mga aksyon, positibo man o negatibo. Ika ni Benjamin Franklin “A slip of the foot you may soon recover but a slip of the tongue you may never get over”. Ito ay nagsasabing kailangan maging maingat sa mga sasabihin dahil lagging nasa huli ang pagsisisi.

Ayon kay Spiderman “With great power comes great responsibility.” Ang pagpapahayag ay hindi lamang para sa mga mamamahayag kundi para sa bawat isa sa atin. Ito ay pinagkaloob sa ating lahat upang gamitin sa wastong paraan.

Ito ay isang karapatan at responsibilidad.

Unang Larawan:

Kahulugan ng  Benjamin Franklin:

Kahulugan ng Spiderman:

No comments:

Post a Comment